Svazek
55
Název svazku
Massopust
Jméno autora
Vavřinec Leandr Rvačovský
Zařazená díla
Massopust
Editoři svazku
Dušan Šlosar
Autoři komentáře
Jaroslav Kolár
Dušan Šlosar
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2008
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
574
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
978-80-7106-344-5
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Vavřinec Leandr Rvačovský: Massopust

Cenné dílo humanistické zábavné prózy 16. století, zachycující v poloze mravokárné alegorie jedno z oblíbených období církevního roku – masopust. Kniha poučuje o povaze masopustních nevázaností z pozice morálky měšťanstva, které bylo v té době určujícím při formování národní vzdělanosti; čtenář se zde potká s četnými exemply a příběhy, které nechávají nahlédnout do dobového života.

Vydání v České knižnici je první moderní edicí celé prózy, z níž byly dosud přetiskovány jen části, a to i jako knížky lidového čtení. Jejím pramenem je první vydání, kteřé v roce 1580 pořídil nejvýznamnější tehdejší tiskař, Jiří Melantrich z Aventina. Na jazykové stránce díla se mohl podílet humanistický literát Daniel Adam z Veleslavína, který v té době v tchánově tiskárně působil. V České knižnici je reprodukována též převážná část dřevorytů, které tvořily bohatý výtvarný doprovod melantrišského vydání.