Vavřinec Leandr Rvačovský

(1525–1591)

Kazatel, autor náboženských a mravokárných spisů.

O jeho mládí není mnoho známo. V letech 1550–1555 byl snad správcem školy ve slezském Těšíně, poté působil jako vychovatel ve šlechtických rodinách (díky jednomu ze šlechticů získal sám šlechtický erb a přídomek). Roku 1565 byl ordinován na utrakvistického kněze a stal se farářem, ovšem v této roli, mj. pro časté spory s pány a sváry pro dluhy a výtržnosti, střídal v dalších letech svá působiště. Vedle dvou nábožensky nabádavých a mravoučných, kazatelsky koncipovaných knih je autorem rozsáhlé moralizující alegorie Massopust.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek II – P–Ř)