Vavřinec Leandr Rvačovský

(1525–po 1591)

Kazatel, autor náboženských a mravokárných spisů.

Narodil se v Roudnici, o jeho mládí není mnoho známo; zřejmě prošel jistou vysokoškolskou výukou humanistického zaměření, bakalářského gradu nicméně nedosáhl. V letech 1550–1555 byl snad správcem školy ve slezském Těšíně, poté působil jako vychovatel ve šlechtických rodinách (díky Zdeňku Brtnickému z Valdštejna na Brtnici získal sám šlechtický erb a přídomek "z Rvačova"). Roku 1565 byl ordinován na utrakvistického kněze a stal se farářem v Moravských Budějovicích. V této roli, pro časté spory s pány a sváry pro dluhy a výtržnosti, vystřídal v dalších letech nejméně devět působišť. Naposledy je doložen jako farář v Lounech, odkud odešel v dubnu 1591, poté se měl stát děkanem v Táboře, ale jeho stopy se zde ztrácí. Vedle dvou nábožensky nabádavých a mravoučných, kazatelsky koncipovaných knih je autorem rozsáhlé moralizující alegorie Massopust.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek II – P–Ř)

vyobrazení:
Idealizovaný portrét Vavřince Leandera Rvačovského ze Rvačova ve věku 55 let, otištěný v prvním vydání Massopustu z roku 1580; autorem kresebné předlohy dřevořezu byl Matyáš Hutský, zdroj: Marta Vaculínová, Martina Šárovcová, Alena Nachtmannová: Portréty předbělohorských intelektuálů, Praha: Academia, 2022, s. 310