Matyáš Hutský: Klevetník; ilustrace k prvnímu vydání Massopustu, 1580

Originál fotografie je uložen v Národní knihovně České republiky

Obraz použit na obálce svazku:
Vavřinec Leandr Rvačovský: Massopust

Jeden z dřevořezů, tvořících výtvarný doprovod prvního vydání Rvačovského Massopustu z roku 1580. Kniha vznikla v dílně pražského tiskaře Jiřího Melantricha z Aventina. Každá z kapitol věnovaných alegorickému zpodobnění jednotlivých lidských neřestí měla v knize svůj obrazový protějšek, autorem kresebných předloh byl staroměstský malíř Matyáš Hutský z Křivoklátu. Zde se jedná o ilustraci ke kapitole "Klevetník, osmý syn Massopustův". – Reprodukce obrazu na deskách svazku 55 Knižnice byla dodatečně kolorována.

náměty ke čtení:
Marta Vaculínová, Martina Šárovcová, Alena Nachtmannová: Portréty předbělohorských intelektuálů, Praha: Academia, 2022, s. 309–311

Zpracoval Pavel Janáček