Dušan Šlosar

Dušan Šlosar

(1930–2020)

Jazykovědec, autor esejů a publicistických textů o českém jazyce. Působil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.