Jaroslav Kolár

(1929–2013)

Literární historik, editor a překladatel. Zabýval se především starší českou literaturou, těžištěm jeho zájmu bylo písemnictví 16. století. Ve svých interpretacích se pokoušel nalézat historicky adekvátní výklady smyslu a fungování textů a ohledával jejich kulturní a historické souvislosti. Věnoval se rozsáhlé ediční činnosti, novodobým čtenářům zpřístupnil literární památky od středověku přes dobu husitkou, český humanismus až po období 19. století. Z ruštiny přeložil řadu zásadní prací literárněvědných. Působil v Ústavu pro českou literaturu AV a na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel se na ediční přípravě řady svazků České knižnice.