Jaroslav Kolár

(1929–2013)

Literární historik, editor a překladatel. Zabýval se především starší českou literaturou, těžištěm jeho zájmu bylo písemnictví 16. století. Věnoval se rozsáhlé ediční činnosti, novodobým čtenářům zpřístupnil literární památky od středověku přes dobu husitkou, český humanismus až po období 19. století. Z ruštiny přeložil řadu zásadních literárněvědných prací. Působil v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945