Svazek
17
Název svazku
Tři knížky lidového čtení
Podtitul svazku
Meluzína – Magelona – Jenovefa
Jméno autora
Neznámý Autor
Zařazená díla
Meluzína
Magelona
Jenovefa
Editoři svazku
Jaroslav Kolár
Autoři komentáře
Jaroslav Kolár
Alexandr Stich
Vědečtí redaktoři
Mirek Čejka
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2000
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
318
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
80-7106-377-0
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Tři knížky lidového čtení

Tři příběhy s původně vznešenými ženskými hrdinkami, tradiční evropské středověké epické látky, které se pro svou širokou oblíbenost staly literárním základem pro pozdější lidová převyprávění a tzv. knížky lidového čtení. V nich je pak vedle původní literární látky zachycen představový okruh, zájmy, tužby i kulturní úroveň lidových šiřitelů. Potřeba knížek lidového čtení vykrystalizovala v českém prostředí od poloviny 17. do konce 18. století a jsou autentickým dokladem životního a kulturního obzoru českého lidového čtenáře. Knížky lidového čtení představovaly po více než dvě století neodmyslitelnou součást české slovesné kultury jako nenáročná četba širokých vrstev měst i venkova. Třebaže ve většině případů šlo o často velmi stará dobrodružně fantastická vyprávění cizího původu, společná s jinými evropskými literaturami, jejich české zpracování pevně vrostlo do naší literární tradice. K nejoblíbenějším a často vydávaným náležely Kronika o Meluzíně, původem středověká francouzská rodová pověst o rodu pánů z Lusignanů, dobrodružná francouzská romance o lásce krásné Magelony a rytíře Petra a vyprávění o utrpení brabantské hraběnky Jenovéfy, zpracované jako barokní legenda.

Národní digitální knihovna

Svazek je jako dílo nedostupné na trhu pro přihlášené uživatele NDK on-line zpřístupněn zde.