Alexandr Stich

(1934–2003)

Jazykovědec a literární historik, editor. Věnoval se zejména období baroka a 19. století. Pracoval v Ústavu pro jazyk český ČSAV, byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel, po roce 1989 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Alexandr Stich, foto Antonín Krč, zdroj: osobní archiv Jakuba Krče