Obrázek z truhly s figurálním námětem z Chebska, 1774

Obrázek z truhly s figurálním námětem z Chebska, 1774

Obraz použit na obálce svazku:
Tři knížky lidového čtení