Obrázek z truhly s figurálním námětem z Chebska, 1774