Svazek
65
Název svazku
Středověké legendy o českých světcích
Jméno autora
Neznámý Autor
Zařazená díla
Život sv. Konstantina-Cyrila
Život sv. Metoděje
Utrpení Ludmily mučednice
První staroslověnská legenda o svatém Václavu
Kristiánova legenda
Verše o utrpení svatého Vojtěcha
Život svatého Prokopa
Legenda o blahoslavené Anežce
Editoři svazku
Markéta Selucká
Jaroslav Kolár
Autoři komentáře
Markéta Selucká
Jaroslav Kolár
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2011
Pořadové číslo vydání v ČK
2., revidované
Počet stran svazku
264
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7294-580-1
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
latina, staroslověnština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Středověké legendy o českých světcích

Svazek Středověké legendy o českých světcích se vrací do raného a vrcholného středověku k počátkům vzdělanosti a písemnictví v našich zemích. Přináší legendy o věrozvěstech Konstantinu a Metoději, nejstarší české světici Ludmile, českých patronech Václavovi, Vojtěchovi a Prokopovi a nedávno kanonizované Anežce Přemyslovně. Tyto osobnosti, jak je v legendárním podání zachytili jejich současníci i další generace, po staletí významně formovaly českou křesťanskou tradici a představy o počátcích a osobitosti našich dějin. Staly se trvalou součástí národní kultury i historického vědomí a inspirací mnoha uměleckých děl. Původně staroslověnské a latinské texty z devátého až čtrnáctého století otiskujeme v novočeských překladech. –Reedice jednoho z prvních svazků České knižnice, který v edičním zpracování a s komentářem Jaroslava Kolára a Markéty Selucké vyšel v roce 1998.

Národní digitální knihovna

Jako dílo nedostupné na trhu je v NDK pro přihlášené uživatele on-line zpřístupněno první vydání našeho souboru legend (zde).