Iluminace <em>Anežka Přemyslovna odevzdává kostel prvému řádovému velmistru</em> z dedikačního listu v Breviáři velmistra Lva, 1356

Iluminace Anežka Přemyslovna odevzdává kostel prvému řádovému velmistru z dedikačního listu v Breviáři velmistra Lva, 1356

Obraz použit na obálce svazku:
Středověké legendy o českých světcích