Svazek
7
Název svazku
Truchlivý I, II – Labyrint světa a ráj srdce
Jméno autora
Jan Amos Komenský
Zařazená díla
Truchlivý I, I
Labyrint světa a ráj srdce
Editoři svazku
Jaroslav Kolár
Věra Petráčková
Autoři komentáře
Jaroslav Kolár
Věra Petráčková
Vědečtí redaktoři
Alexandr Stich
Místo vydání
Praha
Rok vydání
1998
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
402
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
80-7106-279-0
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Jan Amos Komenský: Truchlivý I, II – Labyrint světa a ráj srdce

Edice jednoho z nejslavnějších děl české literatury Labyrint světa a ráj srdce (doplněná o dva díly spisu Truchlivý, rovněž hledajícího útěchu v dobách krize). Komenského alegorické zobrazení marnivosti, ale i nebezpečí, nástrah, lstivosti a falše, nakonec však marnosti všeho počínání v obzorech veškerého jen světského světa, které vzniklo v roce 1623, je stále živé a aktuální. Samo částečně inspirováno triptychem Hieronyma Bosche Rajská zahrada podnítilo řadu nejen literárních ohlasů, ale i výtvarných reminiscencí přes Piranesiho či Maxe Ernsta až po Vladimíra Fuku.  Naše edice vychází z posledního vydání za autorova života (Amsterodam 1663). Redakčně ji připravili Jaroslav Kolár a Markéta Selucká. Kniha také obsahuje vysvětlivky k textu a překlady dnes již neznámých či zapomenutých výrazů starší češtiny.

Komenského Labyrint (ve verzi rukopisu z roku 1623) spolu se všemi čtyřmi díly Truchlivého byl v České knižnici znovu vydán v roce 2022, ukázka je dostupná na stránce svazku 119.