Jaroslav Durych: Bloudění

Vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha, hodnotově odkazující ke katolickému baroku.

Viktor Dyk: Dramata a prózy

Druhý svazek z díla Viktora Dyka zachycuje v reprezentativním výběru jeho dílo dramatické.

Viktor Dyk: Pět básnických knih

Vybrané básnické sbírky Viktora Dyka zachycují jeho tvůrčí literární i ideový vývoj.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město

Román, v němž se vyplňování dotazníku stává odrazovým můstkem k osobní introspekci i historické společenské reflexi poměrů na počátku normalizace.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého...

Literárně zajímavý cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic do Svaté země a Egypta.

Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky

Výbor z Haškových literárně zralých povídek zkoumá typ a podstatu autorova humoru.

Václav Havel: Hry

Vrcholná dramatická díla Václava Havla.

Jaroslav Havlíček: Neviditelný

Vrcholný psychologický román Jaroslava Havlíčka.

Karel Havlíček: Básně a prózy

Pět oddílů beletritické tvorby novináře a spisovatele Karla Havlíčka.

Ignát Herrmann: Nedělní povídky

Výbor z povídkového díla Ignáta Herrmanna, mistra vlídné drobnokresby pražského prostředí a jeho figurek.

Výsledky 13 - 24 z 110