Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody – Cesta do Itálie

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z desátých a dvacátých let 19. století jakožto významný příspěvek obrozenské literatury.

Marie Pujmanová: Pod křídly – Pacientka doktora Hegla – Předtucha

Svazek představuje výbor z psychologických próz Marie Pujmanové.

Karel Václav Rais: Povídky

Reprezentativní průřez prozaickou tvorbou Karla Václava Raise.

Karel Sabina: Novely

Výběr tří novel přibližuje Karla Sabinu jako důležitého autora.

Antonín Sova: Básně

Pětice vrcholných básnických knih zásadního autora českého modernismu přelomu 19. a 20. století.

Jáchym Topol: Sestra

Stý svazek České knižnice přináší románovou prvotinu Jáchyma Topola Sestra, výjimečné dílo české prózy konce 20. století.

Jiří Voskovec, Jan Werich: Čtyři hry

Čtyři z nejznámějších her Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 

 

Jaroslav Vrchlický: Epické básně

Výbor z epické tvorby jednoho z nejvýznamnějších básníků české literatury 19. století.

Jiří Voskovec, Jan Werich: Čtyři hry

Čtyři z nejznámějších her Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 

 

Zikmund Winter: Povídky

Výbor z vrcholných historických novelistických povídek Zikmunda Wintra.

Julius Zeyer: Vyšehrad – Troje paměti Víta Choráze

Dvě díla Zeyrovy veršované epiky, zastupující jeho polohu výpravně epickou i intimní.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský

Komentované vydání nesmírně vlivných domnělých staročeských veršovaných památek, vytvořených v době národního obrození.

Výsledky 37 - 48 z 50