František Hrubín: Básně

Soubor jedenácti básnických knih Františka Hrubína.

Marie Majerová: Přehrada

Sociální román, jehož tvar ovlivnila avantgarda a narativní inovace.

Julius Zeyer: Vyšehrad – Troje paměti Víta Choráze

Dvě díla Zeyrovy veršované epiky, zastupující jeho polohu výpravně epickou i intimní.

Zikmund Winter: Povídky

Výbor z vrcholných historických novelistických povídek Zikmunda Wintra.

Výsledky 49 - 52 z 52