Jiří Kolář: Prometheova játra – Trilogie

Básnickou tvorbu Jiřího Koláře představujeme čtyřmi knihami z vrcholného období padesátých let.

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Slavná alegorie Jana Amose Komenského vychází v reedici.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě. Třetí reedice svazku.

Josef Svatopluk Machar: Confiteor... – Zde by měly kvést růže...

Svazek přináší dvě zásadní sbírky Macharovy básnické tvorby.

Marie Majerová: Přehrada

Sociální román, jehož tvar ovlivnila avantgarda a narativní inovace.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Božena Němcová: Babička

Autorčino nejvýznamnější dílo, nepostradatelné v kánonu národní literatury.

Jan Neruda: Arabesky – Povídky malostranské

Dva klasické povídkové soubory Jana Nerudy.

Vítězslav Nezval: Básně I

Básnické knihy Vítězslava Nezvala ovlivněné poetismem.

Vítězslav Nezval: Básně II

Básnické sbírky Vítězslava Nezvala ovlivněné surrealismem.

Vítězslav Nezval: Básně III

Završení souboru, jímž Česká knižnice představuje podstatné básnické knihy Vítězslava Nezvala.

Výsledky 25 - 36 z 50