Jiří Wolker: Básně

Komentovaný výbor, který společně s oběma sbírkami vydanými ještě za básníkova života – lyricky radostnými i pokornými verši Hosta do domu (1921) a sociálně vyhrocenou, baladickou notou Těžké hodiny (1922) – obsahuje i další skladby do sbírek nezařazené, např. stěžejní pásmo Svatý Kopeček (1921).

Antonín Sova: Básně

Pětice vrcholných básnických knih zásadního autora českého modernismu přelomu 19. a 20. století.

Václav Bolemír Nebeský: Básně

Výbor z básnického díla Václava Bolemíra Nebeského.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě. Třetí vydání svazku.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Josef Kainar: Básně

Čtyři vrcholné básnické sbírky Josefa Kainara z let čtyřicátých a šedesátých.

Josef Kainar: Básně

Básnickou tvorbu Josefa Kainara představujeme čtyřmi vrcholnými knihami z let čtyřicátých a posléze šedesátých.

Emil Juliš: Básně

Pětice sbírek představuje Julišovu vizuální a experimentální poezii.

František Hrubín: Básně

Soubor jedenácti básnických knih Františka Hrubína.

Konstantin Biebl: Básně

Svazek přináší kompletní básnické dílo Konstantina Biebla.

Výsledky 85 - 96 z 109