Jaroslav Durych: Bloudění

Vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha, hodnotově odkazující ke katolickému baroku.

Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo

Tři soubory písňových textů, jež Adama Michnu z Otradovic představují jako básníka barokní doby.

Josef Václav Sládek: Básně III

Svazek obsahuje pozdní sbírky Josefa Václava Sládka.

Vítězslav Nezval: Básně III

Završení souboru, jímž Česká knižnice představuje podstatné básnické knihy Vítězslava Nezvala.

Josef Václav Sládek: Básně II

Druhý svazek poezie Josefa Václava Sládka zahrnuje sbírky z dob, kdy byl na vrcholu životních sil a jeho poetika nacházela inspiraci v lidové slovesnosti.

Vítězslav Nezval: Básně II

Básnické sbírky Vítězslava Nezvala ovlivněné surrealismem.

Josef Václav Sládek: Básně I

První ze tří svazků básnického díla Josefa Václava Sládka obsáhl rané autorovy sbírky, jež dávají nahlédnout do jeho tvůrčího i lidského zrání.

Vítězslav Nezval: Básně I

Básnické knihy Vítězslava Nezvala ovlivněné poetismem.

Karel Havlíček: Básně a prózy

Pět oddílů beletritické tvorby novináře a spisovatele Karla Havlíčka.

Vítězslav Hálek: Básně a prózy

Reprezentativní výbor z básnického, prozaického a publicistického díla Vítězslava Hálka (1835—1874) má ambici shrnout jeho nejvýznamnější a zároveň čtenářsky dosud živé práce.

Jan Zábrana: Básně a povídky

Vydání v České knižnici reprezentuje Jana Zábranu v roli svébytného básníka a prozaika. Trojici stěžejních básnických sbírek Utkvělé černé ikony (1965), Stránky z deníku (1968) a Samosoud (1968 pod názvem Lynč) rozšiřuje nedokončený soubor „samomluv“ Zeď vzpomínek z let 1969–1971. Do prozaické části svazku bylo soustředěno všech třináct doposud známých Zábranových povídek z padesátých let.

Vilém Závada: Básně

Pětice Závadových básnických sbírek.

Výsledky 73 - 84 z 109