Václav Bolemír Nebeský: Básně

Výbor z básnického díla Václava Bolemíra Nebeského.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo

Tři soubory písňových textů, jež Adama Michnu z Otradovic představují jako básníka barokní doby.

Karel Michal: Soubor díla

Souborné vydání díla předčasně zesnulého prozaika Karla Michala.

Marie Majerová: Přehrada

Sociální román, jehož tvar ovlivnila avantgarda a narativní inovace.

Josef Svatopluk Machar: Confiteor... / Zde by měly kvést růže...

Svazek přináší dvě zásadní sbírky Macharovy básnické tvorby.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě. Třetí vydání svazku.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Karel Hynek Mácha: Prózy

Výběr textů přináší základní témata, dimenze a formy prozaické části Máchova díla.

Jaroslav Kvapil: Pohádkové drama

Svazek je věnován žánru přelomu 19. a 20. století, jež má v dějinách českého dramatu a divadla své specifické a nepominutelné místo.

Výsledky 49 - 60 z 116