Josef Karel Šlejhar

(1864–1914)
Prozaik, důležitý představitel naturalistických tendencí v české próze.

Josef Svatopluk Machar

(1864–1942)
Básník, fejetonista, jedna z klíčových osobností proměny české literatury v devadesátých letech 19. století.

Antonín Sova

(1864–1928)
Básník a prozaik, klíčová osobnost básnické generace devadesátých let 19. století.

F. X. Šalda

(1867–1937)
Kritik a esejista, vůdčí osobnost českého modernistického hnutí.

Otokar Březina

(1868–1929)
Básník a esejista, představitel českého symbolismu.

Jaroslav Kvapil

(1868–1950)
Lyrický básník, dramatik, divadelní dramaturg, překladatel a kritik.

Jiří Karásek ze Lvovic

(1871–1951)
Básník, prozaik, dramatik, kritik, překladatel a sběratel umění, významná osobnost české literární dekadence.

Božena Benešová

(1873–1936)
Autorka psychologické prózy, básnířka a publicistka.

Viktor Dyk

(1877–1931)
Básník, prozaik, dramatik, publicista a kritik; autor, jehož celoživotně provázelo zaujetí pro společenské problémy a politiku.

Fráňa Šrámek

(1877–1952)
Básník, prozaik, dramatik, vrcholný představitel senzualisticky orientované tvorby.

Karel Toman

(1877–1946)
Lyrický básník.

Jakub Deml

(1878–1961)
Básník, prozaik a esejista, katolický kněz, jehož tvorbou prostupuje jak jeho vlastní pojetí víry, tak i důraz na absolutní sebevyjádření básnického subjektu.

Výsledky 37 - 48 z 88