Julius Zeyer

(1905–1982)

Básník, prozaik, dramatik, přední představitel kosmopolitního proudu ruchovsko-lumírovské generace.

Vilém Závada

(1905–1982)

Básník tragiky lidské existence.

Jan Zahradníček

(1905–1960)

Básník expresivní a meditativní lyriky prodchnuté křesťanskou spiritualitou.

Zikmund Winter

(1846–1912)

Autor historické prózy a kulturní historik.

Jiří Weil

(1900–1959)

Prozaik, překladatel a publicista.

Jaroslav Vrchlický

(1853–1912)

Básník,  dramatik a překladatel. Klíčová osobnost ruchovsko-lumírovské generace.

Vladislav Vančura

(1891–1942)

Romanopisec a povídkář meziválečné avantgardy, filmový scenárista a režisér.

Jáchym Topol

(*1962)

Básník, prozaik, dramatik, autor písňových textů a novinář.

Karel Toman

(1877–1946)

Lyrický básník.

Fráňa Šrámek

(1877–1952)

Básník, prozaik, dramatik, vrcholný představitel senzualisticky orientované tvorby.

Výsledky 1 - 12 z 82