Julius Zeyer

(1841–1901)
Básník, prozaik, dramatik, přední představitel kosmopolitního proudu ruchovsko-lumírovské generace.

Vilém Závada

(1905–1982)
Básník tragiky lidské existence.

Jan Zahradníček

(1905–1960)
Básník expresivní a meditativní lyriky prodchnuté křesťanskou spiritualitou.

Jan Zábrana

(1931–1984)
Básník, překladatel a prozaik, esejista.

 

Jiří Wolker

(1900–1924)
Básník a prozaik, autor sociálních balad a tvůrce moderní české pohádky.

Zikmund Winter

(1846–1912)
Autor historické prózy a kulturní historik.

Jan Werich

(1905–1980)
Dramatik, divadelník a herec, spolu s Jiřím Voskovcem vůdčí osobnost Osvobozeného divadla, prozaik, překladatel a publicista.

Jiří Weil

(1900–1959)
Prozaik, překladatel a publicista.

Jaroslav Vrchlický

(1853–1912)
Básník,  dramatik a překladatel. Klíčová osobnost ruchovsko-lumírovské generace.

Jiří Voskovec

(1905–1981)
Dramatik, herec a divadelník, spolu s Janem Werichem vůdčí osobnost Osvobozeného divadla; překladatel, básník a publicista.

Vladislav Vančura

(1891–1942)
Romanopisec a povídkář meziválečné avantgardy, filmový scenárista a režisér.

Josef Kajetán Tyl

(1808–1856)
Dramatik, prozaik a novinář.

Výsledky 1 - 12 z 93