Karel Toman

(1877–1946)
Lyrický básník.

Fráňa Šrámek

(1877–1952)
Básník, prozaik, dramatik, vrcholný představitel senzualisticky orientované tvorby.

Josef Karel Šlejhar

(1864–1914)
Prozaik, důležitý představitel naturalistických tendencí v české próze.

Josef Škvorecký

(1924–2012)
Prozaik, překladatel a exilový nakladatel.

F. X. Šalda

(1867–1937)
Kritik a esejista, vůdčí osobnost českého modernistického hnutí.

Karolina Světlá

(1830–1899)
Zakladatelka novočeské románové prózy.

Antonín Sova

(1864–1928)
Básník a prozaik, klíčová osobnost básnické generace devadesátých let 19. století.

Josef Václav Sládek

(1845–1912)
Básník, překladatel, kritik a publicista, dlouholetý redaktor časopisu Lumír.

Karel Schulz

(1899–1943)
Prozaik a publicista.

Karel Sabina

(1813–1877)
Prozaik, básník, kritik, libretista, žurnalista a politik.

Václav Řezáč

(1901–1956)
Prozaik, publicista, autor knih pro mládež a filmových scénářů.

Vavřinec Leandr Rvačovský

(1525–1591)
Kazatel, autor náboženských a mravokárných spisů.

Výsledky 13 - 24 z 88