Jáchym Topol

(*1962)
Básník, prozaik, dramatik, autor písňových textů a novinář.

Josef Topol

(1935–2015)
Dramatik a překladatel.

Karel Toman

(1877–1946)
Lyrický básník.

Fráňa Šrámek

(1877–1952)
Básník, prozaik, dramatik, vrcholný představitel senzualisticky orientované tvorby.

Josef Karel Šlejhar

(1864–1914)
Prozaik, důležitý představitel naturalistických tendencí v české próze.

Josef Škvorecký

(1924–2012)
Prozaik, překladatel a exilový nakladatel.

F. X. Šalda

(1867–1937)
Kritik a esejista, vůdčí osobnost českého modernistického hnutí.

Karolina Světlá

(1830–1899)
Zakladatelka novočeské románové prózy.

Antonín Sova

(1864–1928)
Básník a prozaik, klíčová osobnost básnické generace devadesátých let 19. století.

Milada Součková

(1899–1983)
Básnířka, prozaička a literární historička.

Josef Václav Sládek

(1845–1912)
Básník, překladatel, kritik a publicista, dlouholetý redaktor časopisu Lumír.

Karel Schulz

(1899–1943)
Prozaik a publicista.

Výsledky 13 - 24 z 93