Karel Toman

(1877–1946)

Lyrický básník.

Vlastním jménem Antonín Bernášek, pocházel z rolnické rodiny. Po maturitě zahájil právnická studia, ale nedokončil je. V Praze se setkal s anarchisticko-bohémskými kruhy kolem S. K. Neumanna a přiklonil se k anarchistickému hnutí. Jeho nonkonformní způsob života byl provázen častými a obvykle i náhlými změnami úřednických zaměstnání a řadou cest po západní Evropě, které konal s minimem prostředků (částečně na útraty svého mecenáše) – seznámil se při nich i s některými anarchistickými komunami (zážitky mu přinesly hlavně deziluzi). V závěrečném období první světové války působil v redakci Národních listů. Z posledního úředního místa byl penzionován roku 1925 pro srdeční chorobu. Toman je autorem sevřeného lyrického díla, v němž se touha po autentické a plně žité existenci postupně potkává s potřebou zakotvení a sdílení v rámci širšího společenství.  

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 4, svazek I – S–T)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
Slovník básnických knih (o cyklu Měsíce, o sbírce Sluneční hodiny, o sbírce Stoletý kalendář, o sbírce Torzo života)

digitalizované archivní fondy:
Literární archiv PNP

fotografie:
Průkazové foto Karla Tomana z legitimace Čs. státních drah vystavené 8. 4. 1920. Zdroj: Literární archiv PNP, fond Toman Karel