Jiří Wolker

(1900–1924)

Básník a prozaik, autor sociálních balad a tvůrce moderní české pohádky.

Idylické dětství strávené v Prostějově a okolí Olomouce i harmonické zázemí milující rodiny, zapojené do všech zdejších kulturních, společenských a sportovních aktivit, poskytly mladému a nadějnému studentu pražských práv Jiřímu Wolkerovi dostatek příležitostí rozvíjet své schopnosti v mnoha uměleckých směrech. V hlavním městě navázal podnětná přátelství s levicovými intelektuály a spisovateli, jako představitel nejmladší literární generace vstoupil do moravské Literární skupiny a pak do Uměleckého svazu Devětsil, na jehož programové koncepci se podílel spolu s Karlem Teigem. Názorové neshody ho však přiměly opustit obě sdružení, jakož i římskokatolickou církev. Svá kulturněpolitická stanoviska pak formuloval v kritických úvahách, posudcích a polemikách, které vycházely v Nejedlého časopise Var. Během pobytu u Jaderského moře pocítil první příznaky vážné choroby, následná léčba diagnostikované tuberkulózy v Tatranské Poljance však nezabránila jeho předčasné smrti.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 4, svazek II – U–Ž)

fotografie:
Jiří Wolker, reprofoto, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, Sbírka LA PNP – negativy, neg. 10639