Vilém Mrštík

(1863–1912)

Prozaik, dramatik, publicista a esejista, jedna z klíčových osobností generace devadesátých let 19. století.

Vilém Mrštík byl jedním ze čtyř synů z řemeslnické rodiny, mladším bratrem rovněž literárně činného Aloise Mrštíka. Rodina pocházela z jižní Moravy, gymnázium začal Vilém Mrštík studovat v Brně, ale od roku 1884 žil a studoval v Praze – nejprve na gymnáziu, poté dva semestry na právnické fakultě. Účastnil se uměleckých a společenských diskuzí, coby temperamentní polemik se stal důležitým organizátorem mezi právě nastupující literární generací, inicioval vznik několika časopisů, roku 1895 podepsal manifest České moderny, roku 1900 spoluzaložil Klub za starou Prahu. S ohledem na existenční potíže žil od roku 1892 trvale (s výjimkou zahraničních cest a lázeňských pobytů) u svého bratra Aloise Mrštíka v Divácích u Hustopečí. S bratrem literárně spolupracovali, nejvýznamnějšími pracemi podepsanými oběma dvěma jsou románová kronika Rok na vsi a realistické drama Maryša. Vilémova vlastní tvorba byla poučena jak impresionismem, tak realistickou tendencí. Do čtenářského povědomí se zapsal zejména svými dvěma romány, příběhem mladého milostného vzplanutí v očistné náruči přírody Pohádka máje a románem tragické životní deziluze mladého studenta Santa Lucia. Duševní porucha spolu se zhoršujícími se zdravotními problémy a tvůrčí krizí dovedly nakonec komplikovanou osobnost Viléma Mrštíka k sebevraždě.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 3, svazek I – M–O)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

fotografie:
Vilém Mrštík, atelier J. Mulač – Praha, zdroj: Literární archiv PNP, fond Braunerová Zdenka, L.a. 60/80/2104