Julius Zeyer

(1841–1901)
Básník, prozaik, dramatik, přední představitel kosmopolitního proudu ruchovsko-lumírovské generace.

Josef Václav Sládek

(1845–1912)
Básník, překladatel, kritik a publicista, dlouholetý redaktor časopisu Lumír.

Svatopluk Čech

(1846–1908)
Básník a prozaik, přední představitel ruchovsko-lumírovské generace.

Zikmund Winter

(1846–1912)
Autor historické prózy a kulturní historik.

Karel Klostermann

(1848–1923)
Prozaik, spjatý svými kořeny i tvorbou s Pošumavím.

Alois Jirásek

(1851–1930)
Prozaik a dramatik, zakladatel tradice realistické historické prózy.

Jaroslav Vrchlický

(1853–1912)
Básník,  dramatik a překladatel. Klíčová osobnost ruchovsko-lumírovské generace.

Teréza Nováková

(1853–1912)
Prozaička, národopiskyně, publicistka, pracovnice ženského hnutí.

Ignát Herrmann

(1854–1935)
Prozaik a publicista, výrazný autor humoristické literatury.

Karel Václav Rais

(1859–1926)
Prozaik, autor veršů pro děti.

Alois Mrštík

(1861–1925)
Prozaik a dramatik, tematizující svým dílem venkovský život na pomezí Moravského Slovácka a Hané.

Vilém Mrštík

(1863–1912)
Prozaik, dramatik, publicista a esejista, jedna z klíčových osobností generace devadesátých let 19. století.

Výsledky 25 - 36 z 88