Vilém Závada

(1905–1982)
Básník tragiky lidské existence.

Jan Zahradníček

(1905–1960)
Básník expresivní a meditativní lyriky prodchnuté křesťanskou spiritualitou.

Egon Hostovský

(1908–1973)
Prozaik, zabývající se ve svém díle složitostí duševních pochodů a existenciálním otázkám lidského života.

František Hrubín

(1910–1971)
Básník, dramatik, překladatel a prozaik, autor poezie pro děti.

Jiří Kolář

(1914–2002)
Básník, překladatel a výtvarník.

Bohumil Hrabal

(1914–1997)
Prozaik; jedna z nejvýraznějších osobností české novodobé prózy.

Josef Kainar

(1917–1971)
Básník a dramatik, autor poezie pro děti, hudebník a textař.

Emil Juliš

(1920–2006)
Básník a výtvarník.

Ladislav Fuks

(1923–1994)
Autor psychologické prózy.

Josef Škvorecký

(1924–2012)
Prozaik, překladatel a exilový nakladatel.

Josef Jedlička

(1927–1990)
Prozaik a esejista.

Jan Zábrana

(1931–1984)
Básník, překladatel a prozaik, esejista.

 

Výsledky 73 - 84 z 88