František Hrubín

(1910–1971)

Básník, dramatik, překladatel a prozaik, autor poezie pro děti.

Dětství prožil v Lešanech v Posázaví, vystudoval práva, od roku 1946 se živil jako spisovatel z povolání. Do literárního života vstoupil roku 1930 pod patronátem Františka Halase, již jeho prvotina Zpíváno z dálky jej etablovala jako zásadního lyrika českého básnictví. Autorův vývoj započal tematizací subjektu jakožto jednoty zvrstveného času a rozporných protikladů, se stoupajícím pocitem společenského ohrožení v Hrubínově díle sílí přimknutí se k jistotám domova, rodových kořenů a víry. Válečné rozsáhlé skladby přinesly patetickou obraznost boje proti zlu, verše poválečné ovšem dějinný patos opouštějí – mj. vlivem poetiky Skupiny 42 – a civilní optikou se věnují existenci obyčejného člověka a jeho ohrožení. Od padesátých let František Hrubín rozšířil svůj repertoár žánrů a druhů, napsal několik dramat a próz, v poezii pak lyricko-epické skladby jako Romance pro křídlovku či Lešanské jesličky. Byl též významným autorem poezie pro děti, podnítil založení dětského časopisu Mateřídouška a revue věnované literatuře pro děti Zlatý máj.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945
Lexikon české literatury (díl 2, svazek I – H–J)
lovník básnických knih (o sbírce Krásná po chudobě, o sbírce Země sudička)

fotografie:
František Hrubín, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, Sbírka LA PNP – negativy, neg. 1664