Zdeněk Němeček

(1894–1957)
Prozaik, dramatik, autor cestopisných reportáží, diplomat.

Jaroslav Jan Paulík

(1895–1945)
Prozaik, autor cestopisných črt a fejetonů, překladatel, publicista, divadelní a filmový kritik, autor trampských písní.

Jaroslav Havlíček

(1896–1943)
Prozaik, přední představitel české psychologické prózy třicátých a čtyřicátých let 20. století.

Konstantin Biebl

(1898–1951)
Básník, jeden z nejdůležitějších představitelů básnické avantgardy z generace dvacátých let.

Karel Schulz

(1899–1943)
Prozaik a publicista.

Karel Konrád

(1899–1971)
Prozaik a novinář.

Milada Součková

(1899–1983)
Básnířka, prozaička a literární historička.

Jiří Weil

(1900–1959)
Prozaik, překladatel a publicista.

Vítězslav Nezval

(1900–1958)
Básník, prozaik, dramatik, esejista, umělecky všestranná osobnost, která zásadním způsobem ovlivňovala podobu české poezii meziválečného období 20. století.

Jiří Wolker

(1900–1924)
Básník a prozaik, autor sociálních balad a tvůrce moderní české pohádky.

Václav Řezáč

(1901–1956)
Prozaik, publicista, autor knih pro mládež a filmových scénářů.

Jan Čep

(1902–1974)
Prozaik, esejista a překladatel katolické orientace, přední představitel ruralistických tendencí v české literatuře.

Výsledky 61 - 72 z 93