Konstantin Biebl

(1898–1951)
Básník, jeden z nejdůležitějších představitelů básnické avantgardy z generace dvacátých let.

Karel Schulz

(1899–1943)
Prozaik a publicista.

Karel Konrád

(1899–1971)
Prozaik a novinář.

Jiří Weil

(1900–1959)
Prozaik, překladatel a publicista.

Vítězslav Nezval

(1900–1958)
Básník, prozaik, dramatik, esejista, umělecky všestranná osobnost, která zásadním způsobem ovlivňovala podobu české poezii meziválečného období 20. století.

Jiří Wolker

(1900–1924)
Básník, autor próz, dramatických textů a pohádek.

Václav Řezáč

(1901–1956)
Prozaik, publicista, autor knih pro mládež a filmových scénářů.

Jan Čep

(1902–1974)
Prozaik, esejista a překladatel katolické orientace, přední představitel ruralistických tendencí v české literatuře.

František Křelina

(1903–1976)
Básník a prozaik, autor literatury pro děti.

Vilém Závada

(1905–1982)
Básník tragiky lidské existence.

Jan Zahradníček

(1905–1960)
Básník expresivní a meditativní lyriky prodchnuté křesťanskou spiritualitou.

Jiří Voskovec

(1905–1981)
Dramatik, herec a divadelník, spolu s Janem Werichem vůdčí osobnost Osvobozeného divadla; překladatel, básník a publicista.

Výsledky 61 - 72 z 87