Konstantin Biebl

 (1898–1951)

Básník, jeden z nejdůležitějších představitelů básnické avantgardy generace dvacátých let.

V Bieblově díle se postupně projevil zájem o válečná a sociální témata, později je ovlivnil poetismus a surrealismus, po druhé světové válce psal i politicky exponované verše. Bieblovu poezii provázejí po celou dobu citová zaujatost, zdůvěrňující gesto a senzualita. Za svůj život podnikl několik zahraničních cest, opakovaně se vracel do Dalmácie, zálibě v exotice dal průchod během své cesty v letech 1926–1927 na Cejlon, Sumatru a Jávu (básnicky tuto cestu vytěžil ve sbírce S lodí jež dováží čaj a kávu). Závěr básníkova života byl poznamenán bolestivým zánětlivým onemocnění slinivky, které jej spolu s dědičnými sklony k depresi a s rozčarováním z vývoje v kulturním životě dovedly k sebevraždě.

heslo ve Slovníku české literatury po roce 1945