Jan Čep

(1902–1974)

Prozaik, esejista a překladatel katolické orientace, přední představitel ruralistických tendencí v české literatuře.

Narozen v Myšlichovicích u Litovle, nedokončil studia na FF UK a krátce působil u Josefa Floriana ve Staré Říši. Od svých literárních počátků se soustavně věnoval žánru povídky a vydal řadu povídkových souborů (např. Dvojí domovZeměžlučDěravý plášťPolní tráva). Systematicky ve své tvorbě rozvíjel témata tradičního venkovanství a nutnosti duchovní opory moderního člověka.

heslo ve Slovníku české literatury po roce 1945