Egon Hostovský

(1908–1973)

Prozaik, zabývající se ve svém díle složitostí duševních pochodů a existenciálním otázkám lidského života.

Egon Hostovský nejprve pracoval jako nakladatelský redaktor, později se stal úředníkem ministerstva zahraničí. Po vypuknutí války emigroval přes Francii a Portugalsko do USA, po skončení války byl znovu angažován do služeb ministerstva zahraničí. Roku 1949 emigroval podruhé (pobýval napřed krátce v Norsku, poté v USA, dva roky pracoval v Dánsku, pak se opět vrátil do USA, kde i zemřel). Působil mj. jako novinář, byl též redaktorem Rádia Svobodná Evropa, později spisovatelem z povolání. Tématem Hostovkého próz je často neschopnost se – navzdory lidské touze po sdílení – dorozumět a s tím související pocity existenciálního osamocení a vnitřního vyhnanství, které moderní člověk často zažívá i uprostřed společnosti. V pozdějším díle zpracovává zkušenost emigrace. Jeho texty často provází groteskní vidění absurdity a tragiky lidské existence. 

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945
Lexikon české literatury (díl 2, svazek I – H–J)

fotografie:
Egon Hostovský, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, L.a. 94/90