Ignát Herrmann

(1854–1935)

Prozaik a publicista, výrazný autor humoristické literatury.

Narodil se v Horním mlýně u Chotěboře, kdy byl otec nájemcem. Svou pracovní kariéru započal jako kupecký učeň, později byl zaměstnán v obchodní sekci a v administraci nakladatelství J. Otty, s nímž byl vzdáleně spřízněn. V sedmdesátých letech vedl humoristký časopis Paleček a uveřejnil v něm svůj literární debut, od počátku osmdesátých let působil v redakci Národních listů a souběžně založil a redigoval humoristický časopis Švanda dudák, kam též přispíval jako jeho významný autor. Vrcholem jeho vážné prózy je román U snědeného krámu, sledující ztroskotání osudu pasivního hlavního hrdiny; mimořádné popularity dosáhla jeho dobromyslně a humorně laděná líčení osudů rodiny pražského živnostníka Otec Kondelík a ženich Vejvara. Pro Herrmannovu obsáhlou povídkovou tvorbu je charakteristický upřímný zájem o rázovité městské figurky a jejich prostředí.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 2, svazek I – H–J)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

digitalizované archivní fondy:
Literární archiv PNP

fotografie:
Ignát Herrmann (kolem roku 1900), ateliér Josef Fiedler, zdroj: Literární archiv PNP, L.a. 81/92/00009