Svatopluk Čech

(1846–1908)

Básník a prozaik, přední představitel ruchovsko-lumírovské generace.

Narodil se v Ostředku u Benešova, od sedmdesátcých let žil trvale v Praze, kde pracoval jako advokátní koncipient a intenzivně se věnoval literatuře (vydával časopis Květy). Účastnil se almanachu Ruch (1868), debutoval sbírkou Básně v roce 1874. Těžiště jeho básnické tvorby leží v rozsáhlých epických skladbách (Lešetínský kovářSlávieHanuman) a výrazně politicky angažovaných básnických sbírkách z období přelomu 80. a 90. let (Jitřní písněNové písněPísně otroka). Do téhož období spadá i série satirických próz s hlavním hrdinou Matějem Broučkem.

heslo ve slovníku Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století