Karel V. Rais

(1859–1926)

Prozaik, autor veršů pro děti.

Pocházel z Podkrkonoší. Po absolvování učitelského ústavu v Jičíně učil nejprve na venkovských školách, později získal místo v Praze, kde navázal kontakty s dalšími literáty a kulturními osobnostmi (mimo jiné s Aloisem Jiráskem a Zikmundem Wintrem). Spoluzaložil a redigoval literární časopis Zvon, působil v řadě kulturních spolků. Trvale se věnoval literární práci pro děti a mládež. Ve svých prózách realisticky zobrazoval sociální a generační konflikty na venkově a maloměstě. Čtenářsky oblíbené byly idylické polohy jeho prozaické tvorby.

slovníková hesla:
 
fotografie:
Karel V. Rais, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv