Božena Benešová

(1873–1936)

Básnířka, prozaička a publicistka, narozena v Novém Jičíně, spolupracovala s periodiky, které řídili Růžena Svobodová a F. X. Šalda.

Debutovala knihou Verše věrné i proradné v roce 1909, vydala několik souborů povídek (např. Nedobytná vítězstvíMyškyKruté mládí), na přelomu dvacátých a třicátých let koncipovala románovou trilogii z období války ÚderPodzemní plameny Tragická duha. Zemřela v Praze.

heslo ve slovníku Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století