Božena Benešová

(1873–1936)

Autorka psychologické prózy, básnířka a publicistka.

Narodila se v Novém Jičíně v rodině advokáta, spolupracovala s periodiky, které řídili Růžena Svobodová a F. X. Šalda. Debutovala knihou Verše věrné i proradné v roce 1909, vydala několik souborů povídek (např. Nedobytná vítězstvíMyškyKruté mládí), na přelomu dvacátých a třicátých let koncipovala románovou trilogii z období války ÚderPodzemní plameny Tragická duha. Zemřela v Praze.

hesla ve slovnících:

Lexikon české literatury (díl 1, A–G)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

fotografie:
Božena Benešová, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv.