Jiří Karásek ze Lvovic

(1871–1951)

Básník, prozaik, dramatik, kritik, překladatel a sběratel umění, významná osobnost české literární dekadence.

Pocházel z nezámožné pražské měšťanské rodiny. Vlastním jménem Josef Karásek, při vstupu do literatury začal používat jméno s šlechtickým přídomkem, které odvozoval od hvězdáře a matematika 16. století Cypriána Lvovického ze Lvovic. Stal se poštovním úředníkem, později ředitelem Poštovního muzea a archivu. Žil staromládencky uzavřeným životem a veškeré své prostředky a energii věnoval své tvorbě a sběratelství výtvarného umění a bibliofilií, vybudoval jednu z dobově nejvýznamnějších soukromých sbírek v Evropě. Podílel se na kritickém nástupu generace devadasátých let, spolu s Arnoštem Procházkou se stal nejvášnivějším propagátorem symbolismu a dekadence. Roku 1894 spolu založili významný literární časopis české dekadence Moderní revue. Razil názor, že umění je třeba pěstovat pouze pro umění samo a zbavit je vší tendenčnosti. Uměleckou tvorbu viděl Karásek jako projev individualistké výlučnosti, jež může promlouvat pouze k omezenému publiku podobně naladěných duší. Vypjatý individualismus, aristokratismus tvůrce, dekadentní stylizace, estetizace bizarního se projevují napříč Karáskovým literárním dílem do počátku století (viz např. sbírky Zazděná okna, Sodoma, Kniha aristokratickáSexus necans či román Gotická duše), později vyhraněně provokativní dekadentní stylizaci ve svých dílech utlumil.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 2, svazek II – K–L)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

fotografie:
Portrét Jiřího Karáska ze Lvovic (s dedikací Emanuelu Lešehradovi z 19. 3. 1905), zdroj: Literární archiv PNP, fond Lešehradeum