Obrazy

Václav Vavřinec Reiner: Oslavení srdce Bolestné Panny Marie, identifikovaného se srdcem Ježíšovým, 1735

freska, Dobrá Voda u Českých Budějovic, farní a poutní kostel Panny Marie Bolestné
Foto © Martin Mádl - Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Bůh mně ústa má otevříti může

František Zelenka: scéna k Caesarovi, 1932

Scéna pro inscenaci hry Caesar, Osvobozené divadlo 1932, foto Atelier Paul
© Archiv Atelieru Paul, 2019
Reprofoto © Institut umění — Divadelní ústav, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jiří Voskovec, Jan Werich: Čtyři hry

Wilhelm Riedel: Stádo krav na pastvě, 1866

olej, plátno, 24 × 40,5 cm
Národní galerie, Praha, O 4262
Reprofoto © Národní galerie v Praze, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Karolina Světlá: Vesnický román

Adolf Kašpar: Příjezd babičky na Staré bělidlo

Reprofoto © Moravská zemská knihovna v Brně, 2017

Obraz použit na obálce svazku:
Božena Němcová: Babička

Hippolyt Soběslav Pinkas: Modlitba za oběšence, 1861

olej, plátno; 98 x 124 cm
Alšova jihočeská galerie, O-2998
Reprofoto © Archiv Alšovy jihočeské galerie, 2017

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Sabina: Novely

Joža Úprka: Nedělní ráno, 1896

Sbírkový fond oddělení umění Slováckého muzea v Uherském Hradišti, inv. č. U 5254
Reprofoto © Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi (díl I)

Veraikon svatovítský, 1400/1440

Reprofoto © Správa Pražského hradu, Jiří Kopřiva, 2018

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů / České listy

Viktor Karlík: Ryby-ptáci, 1989

olej, plátno; 156,5 × 107 cm
soukromá sbírka
zdroj: Viktor Karlík, http://www.viktorkarlik.cz/ryby-ptaci
© Viktor Karlík, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jáchym Topol: Sestra

Josef Matěj Navrátil: nástěnná malba, 1847

divadelní salonek Vávrova domu v Praze, 1847
Reprofoto © Poštovní muzeum Praha, 2018

Obraz použit na obálce svazku:
Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry

František Gellner: Ilustrace ke Křtu svatého Vladimíra, 1904

kresba ze samostatného vydání skladby
Praha, S. K. Neumann 1904

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Havlíček: Básně a prózy

Bohumír Matal: Stříhali dohola malého chlapečka, 1946

© Bohumír Matal – dědicové, 2018
Reprofoto ©  Moravská galerie v Brně, 2018

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Kainar: Básně

Vladimír Fuka: Policejní dvojice, 1952

© Vladimír Fuka — dědicové, 2018

Obraz použit na obálce svazku:
Egon Hostovský: Dům bez pána / Půlnoční pacient

Johann Willenberg: dřevořezy pro první vydání Harantova cestopisu, 1608

Putowánj aneb Cesta z Králowstwj Cžeského do Města Benátek... Praha, Daniel Adam z Veleslavína - dědicové, 1608
Reprofoto © Národní knihovna ČR, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého...

Zdenek Rykr: Únorové slunce nad malým městem, 1933

CEKUS Chotěboř, Městské muzeum, př. č. 148/1955
Fotografie © Národní galerie v Praze, 2019
Ve sbírce Městského muzea v Chotěboři se nachází druhý největší soubor děl Zdenka Rykra.

Obraz použit na obálce svazku:
Poetistická próza

 

Bohumil Kubišta: Zátiší s lampou, 1909–1910

olej, plátno; 98 x 74 cm
Moravská galerie v Brně, inv. č. A 738
Reprofoto © Moravská galerie v Brně

Obraz použit na obálce svazku:
F. X. Šalda: Boje o zítřek

 

František Muzika: Rodina, 1924

olej, plátno; 100 x 120 cm
Národní galerie v Praze, inv. č. O 3884
Fotografie © Národní galerie v Praze, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Vladislav Vančura: Amazonský proud – Pekař Jan Marhoul – Pole orná a válečná – Poslední soud

Mikuláš Medek: Nahý v trní

Mikuláš Medek: Nahý v trní, 1957
© Mikuláš Medek — dědicové, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jan Zahradníček: Knihy básní

František Gross: Vzpomínka na prázdniny, 1938

olej, lepenka; 55 x 62 cm
Galerie výtvarného umění v Ostravě, inv. č. O 870
Fotografie © Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Škvorecký: Zbabělci