Vladimír Fuka: Policejní dvojice, 24. 4. 1952

© Vladimír Fuka — dědicové, 2018