Václav Vavřinec Reiner: Oslavení srdce Bolestné Panny Marie a Ježíšova, 1735

Foto © Martin Mádl - Ústav dějin umění AV ČR v.v.i.