Atelier Paul: bez názvu

© Archiv Atelieru Paul, 2019

Fotografie © Institut umění — Knihovna Divadelního ústavu, 2019