Wilhelm Riedel: Stádo krav na pastvě, 1866

olej, plátno, 24 × 40,5 cm
Národní galerie, Praha, O 4262
Reprofoto © Národní galerie v Praze, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Karolina Světlá: Vesnický román

Světlou a Riedela spojují dvě protilehlé strany hory Ještěd a zároveň dvě jazykové strany kultury tehdejších Českých zemí. Riedel, pocházející z úspěšné německé sklářské rodiny z Jizerských hor strávil sice velkou část svého krátkého života na dlouhých pobytech v Německu, Francii či Itálii, neopomněl ale pravidelně posílat svá díla na pražské výstavy – a tam také jeho obrazy velmi kladně hodnotil i Jan Neruda, především krajiny francouzského školení a sklad barev. Obraz z roku 1866, tedy v podstatě totožný s dobou vzniku Vesnického románu, pochází z pobytu na francouzském venkově u Soběslava Pinkase. Jeho horizontální plány i škála barev v nich vycházejí ze starších tradic, nový je ale skicovitý charakter s patrnými rychlými tahy štětce. Nedávný vynález hotových olejových barev v tubě otevřel i Riedelovi možnost pracovat v plenéru na zachycení světla a aktuální atmosféry. Vytváří tu iluzi, že se nejedná o pečlivě promyšlenou kompozici, ale jakoby reálný pohled na skutečné dění, na okamžik vytržený z běžných denních činností na dvoře statku.

náměty ke čtení: 

Šárka Leubnerová: Wilhel Riedel. 1832–1876 (kat. výstavy, NG Praha, OG Liberec), Praha: Národní galerie – Oblastní galerie Liberec 2008

Zpracovala Stanislava Fedrová