Bohumír Matal: Stříhali dohola malého chlapečka, 1946

© Bohumír Matal – dědicové, 2018
Reprofoto ©  Moravská galerie v Brně, 2018

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Kainar: Básně