Viktor Karlík: Ryby-ptáci, 1989

olej, plátno; 156,5 × 107 cm
soukromá sbírka
zdroj: Viktor Karlík, http://www.viktorkarlik.cz/ryby-ptaci
© Viktor Karlík, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jáchym Topol: Sestra

Proč právě tento obraz jako výtvarný doprovod k Topolově Sestře? Mohlo by to být kvůli společným aktivitám obou autorů na undergroundové scéně osmdesátých let – od autorské spolupráce s hudební skupinou Národní třída, přes pořádání výstav, Karlíkovy ilustrace k Topolově jednoaktovce Poslední dny Párska, až po působení v Revolver Revui. Do tohoto kontextu ostatně spadá i dedikace obrazu Filipu Topolovi.
Anebo kvůli námětu: Při vyslovení motta zakomponovaného do malby, „Ryby letí ke slunci, ptáci plavou ke dnu“, můžeme pomyslet na sny a halucinace románu. Zároveň ale jde o metaforický princip, narušení nebo obrácení řádu – stvoření žijící pod vodou a ve vzduchu opouštějí své přirozené prostředí i způsob pohybu. Ryby, jež najdeme v různých podobách v této době v Karlíkových malbách často, stejně jako ptáci zastupují přírodní živly, ale i – jak si všiml Marcel Fišer – jakousi živelnost samu: „Jejich symbolika vychází z pocitu neomezeného pohybu ve volném prostoru, který odkazuje k vnitřnímu kontinuu nitra, k dynamickému pohybu uvnitř, jenž má opět animální charakter.“ 
Ale především je to kvůli vztahu mezi způsobem práce s barvou a s jazykem jako materií toho kterého uměleckého média. Karlík tu používá ostré, kontrastní barvy a s barvou nakládá jako s hmotou, s fyzickým předmětem, který je ukazován. Vrstvením těchto barevných hmot přes sebe, s viditelnými tahy štětce (a dalších nástrojů) nebo přetahováním až přes rám pak vzniká efekt expresivity a spontánnosti malby, zachycující energičnost a gestičnost tvůrčího aktu.

náměty ke čtení: 
Marcel Fišer: Ve věku, kdy má umělec právo, in Viktor Karlík: Katalog, Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová, 2001, s. 7-21) / http://www.viktorkarlik.cz/ve-veku-kdy-ma-umelec-pravo
Pavla Pečinková: Zběsilá léta, in Viktor Karlík: Podzemní práceZpětný deník, Praha: Revolver Revue 2012, s. 345-349 / http://www.viktorkarlik.cz/zbesila-leta

Zpracovala Stanislava Fedrová