Editoři

Martin Valášek

(*1972)

Pedagog, kulturní pracovník, redaktor a editor, šéfredaktor revue Souvislosti. Dlouholetý člen vědecké i ediční rady České knižnice. Jaroslav Durych patří k jeho dlouhodobějším zájmům, spolu s J. Krčem a J. Linkou připravil již dříve k vydání Durychův román Služebníci neužiteční (Argo, Praha 1996). Vyučuje český jazyk a literaturu na gymnáziu Porg, spolupracuje s rozhlasem a s nakladatelstvími.

Václav Vaněk

 (*1963)

Literární historik a vysokoškolský pedagog. Badatelsky se věnuje zejména české literatuře 19. a 20. století. Edičně se zabývá literaturou téhož období – vedl mj. týmy připravující antologie z děl známých i pozapomenutých autorů novočeské literatury. V současnosti působí v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouholetý člen vědecké rady České knižnice. Podílel se na několika svazcích edice (Jaroslav Vrchlický: Epické básně, Antonín Sova: Básně, Jan Neruda: Arabesky; Povídky malostranské, Karel Klosterman: Ze světa lesních samot).

.

Výsledky 85 - 90 z 90