Irena Vaňková

(*1962)

Lingvistka a literární vědkyně, pedagožka. Působí jako docentka bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se kognitivně a kulturně orientované lingvistice, etnolingvistice a kognitivní poetice. Zabývá se studiem obrazu světa v jazyce, často s ohledem na literární texty, je autorkou studií o české poezii (Mácha, Erben, Holan, Skácel aj.).

fotografie:
Irena Vaňková, foto Soňa Pokorná