Zina Trochová

(1924–2016)

Editorka z okruhu Pražské školy, členka edičního střediska Ústavu pro českou literaturu ČSAV, s nímž spojila celou svou profesionální dráhu (1950–1983).

fotografie:
Zina Trochová, zdroj: osobní archiv Jana Šulce