Zina Trochová

Zina Trochová

(1924–2016)

Editorka z okruhu Pražské školy, členka edičního střediska Ústavu pro českou literaturu ČSAV, s ústavem byla spojena celá její profesionální dráha (1950–1983).