Editoři

Václav Vaněk

 (*1963)

Literární historik a vysokoškolský pedagog. Badatelsky se věnuje zejména české literatuře 19. a 20. století. Edičně se zabývá literaturou téhož období – vedl mj. týmy připravující antologie z děl známých i pozapomenutých autorů novočeské literatury. V současnosti působí v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouholetý člen vědecké rady České knižnice. Podílel se na několika svazcích edice (Jaroslav Vrchlický: Epické básně, Antonín Sova: Básně, Jan Neruda: Arabesky; Povídky malostranské, Karel Klosterman: Ze světa lesních samot).

.

Martin Valášek

(*1972)

Pedagog, kulturní pracovník, redaktor a editor, šéfredaktor revue Souvislosti. Dlouholetý člen vědecké i ediční rady České knižnice. Jaroslav Durych patří k jeho dlouhodobějším zájmům, spolu s J. Krčem a J. Linkou připravil již dříve k vydání Durychův román Služebníci neužiteční (Argo, Praha 1996). Vyučuje český jazyk a literaturu na gymnáziu Porg, spolupracuje s rozhlasem a s nakladatelstvími.

Michal Topor

(*1978)

Literární historik, bibliograf, redaktor časopisu Slovo a smysl a editor. Zabývá se středoevropským literárním modernismem, česko-německými literárními vztahy a dějinami literárního dějepisectví. V současnosti vede Institut pro studium literatury a působí v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě UK.

Petr Šrámek

(*1973)

Literární vědec, kulturní redaktor, kritik, editor a vysokoškolský pedagog.

Výsledky 1 - 12 z 90