Editoři

Lenka Kusáková

(*1953)
Literární historička, bohemistka, editorka.

Jiří Kudrnáč

(*1953)
Literární vědec, vysokoškolský pedagog.

Ondřej Koupil

(*1972)
Filolog, překladatel, editor, autor.

Karel Komárek

(*1963)
Literární vědec, lingvista, bohemista a slavista, vysokoškolský pedagog.

Jaroslav Kolár

(1929–2013)
Literární historik, editor a překladatel.

Robert Kolár

(*1977)
Literární vědec, versolog, editor a pedagog.

Zuzana Jürgens

(*1975)
Literární historička, editorka, redaktorka, vysokoškolská pedagožka a kulturní pracovnice.

Lenka Jungmannová

(*1967)
Teatroložka, literární vědkyně a editorka.

Milan Jankovič

(1929–2019)
Literární teoretik a historik, estetik.

Výsledky 49 - 60 z 84