Editoři

Jaroslav Med

(1932–2018)

Literární historik, kritik a editor.

Milena Masáková

(*1946)

Nakladatelská redaktorka a editorka.

František Martínek

(*1982)

Jazykovědec, editor a vysokoškolský pedagog.

Petr Mareš

(*1954)

Lingvista a editor.

Iva Málková

(*1962)

Literární historička a kritička.

Emanuel Macek

(1924–1997)

Literární historik, bibliograf a editor.

Radek Lunga

(*1975)

Historik, památkář, kampanolog.

Marie Lukešová

 

Literární teoretička a historička, editorka.

Emil Lukeš

(1929–2007)

Literární historik a editor.

Jaromír Loužil

(1926–2013)

Filozof, kulturní historik, překladatel a editor.

Tereza Lojdová

(*1986, roz. Živná)

Lingvistka, editorka a vysokoškolská pedagožka.

Jan Linka

(*1971)

Bohemista a polonista, pedagog, překladatel, literární historik a editor.

Výsledky 49 - 60 z 100