Editoři

Jarmila Víšková

(1927–2017)
Editorka, patřící k okruhu tzv. Skřečkovy školy.

Václav Vážný

(1892–1966)
Jazykovědec a editor.

Irena Vaňková

(*1962)
Lingvistka a literární vědkyně, pedagožka.

Václav Vaněk

(*1963)
Literární historik, editor a vysokoškolský pedagog.

Vlastimil Válek

(1931–2019)
Literární historik a editor.

Martin Valášek

(*1972)
Pedagog, kulturní pracovník, redaktor a editor.

Marta Vaculínová

(*1969)
Editorka, překladatelka, autorka.

Zina Trochová

(1924–2016)
Editorka z okruhu Pražské školy.

Mojmír Trávníček

(1931–2011)
Literární kritik a editor.

Michal Topor

(*1978)
Literární historik, bibliograf, editor.

Petr Šrámek

(*1973)

Literární vědec, kulturní redaktor, kritik, editor a vysokoškolský pedagog.

Výsledky 1 - 12 z 88