Editoři

Markéta Selucká

(*1957)
Literární historička, editorka a pedagožka.

Zuzana Říhová

(*1981)
Literární historička, editorka.

Jakub Říha

(*1982)
Literární historik, versolog, textolog a editor.

Tereza Riedlbauchová

(*1977)
Bohemistka a romanistka, literární historička a editorka, překladatelka a básnířka.

Vendula Rejzlová Zajíčková

(*1983)
Literární historička a pedagožka.

Martin Procházka

(*1953)
Anglista, literární vědec.

 

Adéla Petruželková

(*1984)
Redaktorka, editorka a příležitostná recenzentka.

Eduard Petrů

(1928–2006)
Literární historik a teoretik, editor, bibliograf, vysokoškolský pedagog.

Věra Petráčková

(1941–1998)
Bohemistka a slavistka, lexikografka a vysokoškolská pedagožka.

Štěpánka Pašková

(*1983)
Bohemistka, redaktorka.

Jana Papcunová

(*1955)
Jazykovědkyně a bibliografka.

Mojmír Otruba

(1923–2003)
Literární historik a teoretik, textolog.

Výsledky 25 - 36 z 88